Preem, Kvarnängsgatan 53

Automatstation.

Adress: Kvarnängsgatan 53, Uppsala, Uppsala län

Telefon: 018-533780

Korsningen tycho hedens väg / vaksalagatan

Uppdatera priser

Fyll i kronor i första fältet och ören i det andra fältet när du uppdaterar pris.

95

98

Diesel

Etanol

Fordonsgas

Biodiesel

Fyll i de priser du vet och tryck på uppdatera.

Fyll i 888 som pris för att radera ett pris.
Fyll i 999 som pris om ett drivmedel ej säljs.

Karta